Získali jsme QMS certifikát od BSI

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme v auditu úspěšně zvládli obhájit kompletní výrobu našich zdravotnických prostředků a znovu tak získali certifikát od naší notifikované osoby British Standards Institution (BSI).

Tento certifikát potvrzuje, že veškerá naše činnost, od návrhu a vývoje až po samotný prodej, je plně v souladu s náročnými předpisy normy ISO 13485:2016.

Nově také potvrzuje skutečnost, že jsme schopni poskytovat službu sterilizace zdravotnických prostředků podle normy ISO 11135:2014. .

Vážíme si Vaší věrnosti v této náročné době a rádi s Vámi budeme i nadále úzce spolupracovat v následujících letech.