O společnosti

Mise společnosti

Usilujeme o to být aktivním partnerem lékařů na experimentálním i klinickém poli. Snažíme se pružně reagovat na jejich požadavky a na potřeby pacientů. Pomáháme pacientům vrátit naději na život bez omezení a naše práce tak má vyšší smysl a přináší společenskou hodnotu.

Ella - Mise společnosti
Ella - VIZE SPOLEČNOSTI

VIZE SPOLEČNOSTI

Naším cílem je uvádět na trh další biodegradabilní stenty nejen pro indikace v gastrointestinálním traktu, ale i v dýchacích cestách nebo jiných orgánech a stát se tak celosvětovým expertem na biodegradabilní stenty.

ELLA-CS je ryze česká společnost s celosvětovou působností

SLOVO MAJITELE

Rádi bychom tímto vyjádřili srdečný dík všem lékařům a specialistům, kteří mají velký podíl na vývoji a neustálém zlepšování výrobků společnosti ELLA-CS a přejeme si, aby i nadále sloužily co nejlépe potřebám pacientů.

Karel Volenec – profesní profil (PDF)
Ella - SLOVO MAJITELE
Foto: MAFRA – Martin Veselý

HISTORIE

Zakladatel a majitel společnosti doc. RNDr. Karel Volenec, CSc. pracoval do roku 1986 na Ústavu pro experimentální a klinickou radiobiologii a využití radioizotopů Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové, kde se zabýval novými metodami léčby nádorových onemocnění. Výsledky práce však na fakultě nebylo možné převést do praxe. Karel Volenec se proto rozhodl začít podnikat a z vlastních prostředků založil společnost ELLA-CS.

Ella - HISTORIE

Dnes naše unikátní produkty každoročně pomáhají tisícům pacientů a získávají uznání po celém světě. Více než 90 % naší produkce směřuje do 70 zahraničních zemí světa a teritorium našeho působení se stále rozšiřuje.
V současné době vlastníme řadu českých i mezinárodních patentů a respekt konkurence jsme získali světově unikátní, biologicky odbouratelnou výztuží, která přispívá ke zprůchodnění zažívacího traktu a je dnes běžně uváděna v lékařské literatuře v Evropě i v USA.