Informace - BD Stent

Karta IMPlANTÁTU

Zde naleznete aktuální leták se základními informacemi pro pacienta s implantovaným BD Stentem. Pro podrobnější informace kontaktujte implantujícího lékaře uvedeného na Vaší kartě pacienta nebo svého ošetřujícího lékaře