Danis stent jako bridging k transplantaci jater

Přiblížíme Vám případ 66leté pacientky z České republiky, dlouhodobě bez zásadních interních onemocnění, která byla v září 2010 léčena 3 týdny amoxicilinem pro suspektní Lymskou boreliózu (erythema migrans). Byla diagnostikována pokročilá jaterní cirhóza velmi pravděpodobně autoimunní etiologie, zhoršení stavu uzavřeno jako „acute on chronic“ jaterní selhání při lékové toxicitě. Pro zhoršenou funkci jater byla nemocná indikována k transplantaci jater.

Třetí den po zařazení do čekací listiny došlo ke krvácení z jícnových varixů, které se nepodařilo ošetřit endoskopickou ligací, a nemocné byl zaveden samoexpandabilní potahovaný metalický jícnový stent Danis. Při významné jaterní insuficienci a trvající encefalopatii nebylo možné provést TIPS a pacientka byla ponechána s Danis stentem až do samotné transplantace jater.

Třetí den po ortotopické transplantaci jater, celkově pak 12. den po zavedení stentu, byla provedena jeho nekomplikovaná extrakce. Na sliznici jícnu byly jen minimální povrchové ulcerace.

Pacientka je nyní více než 10 let po úspěšné transplantaci jater s dobrou funkcí štěpu.

Zdroj: Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha