Produkty - Ella CS

Produkty

RELLA - Rehabilitační podložka

Ella

Základní popis

Rehabilitační podložka (RELLA) je unikátní pomůcka určená k použití na lůžku k aktivnímu cvičení dolních končetin, břišních a zádových svalů za účelem udržení fyzické kondice a předcházení komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku.
Umožňuje samostatné cvičení bez stálé asistence a nutnosti odborného nastavení.

Podložka je primárně určena do domácího použití. Nejedná se o zdravotnický prostředek.

Autor metody: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Účel použití

Rehabilitační podložka je určena především pro:

 • Dospělé osoby a adolescenty od 12 let, s minimální tělesnou výškou 120 cm, kteří jsou dlouhodoběji upoutaní na lůžko, a jejich zdravotní stav umožňuje toto cvičení.
 • Dlouhodobě ležící seniory, kteří posilují dolní polovinu těla a rehabilitují chůzi.
 • Osoby, které prodělaly akutní onemocnění a jsou rehabilitovány na lůžku v domácí péči.

Rehabilitační podložka zejména umožňuje:

 • cvičit dolní končetiny v co nejkratší době po prodělání kritického stavu
 • rozvoj svalové síly dolních končetin a svalů břicha a zad,
 • zlepšit kondici a umožnit samostatnou aktivitu vedoucí k brzkému opuštění lůžka.

Vlastnosti / Benefity

RELLA - unikátní rehabilitační podložka může umožnit osobám déle upoutaným na lůžko jednoduché posilování a rehabilitaci vedoucí k rychlejší regeneraci, zkrácení doby upoutání na lůžku a obnovení a udržení fyzické kondice vedoucí k dřívějšímu opuštění lůžka po kritickém stavu a rychlejšímu návratu k původní kvalitě života.

Mezi hlavní výhody této rehabilitační podložky patří:

 • Minimální dohled další osoby
 • Jednoduché procvičování svalstva dolních končetin, břicha a zad na lůžku
 • Variabilita cvičení a zátěže - je možné cvičit končetiny střídavě nebo obě zároveň
 • Zajištění posuvných desek pro bezpečnou manipulaci a přenášení podložky
 • Možnost cvičení se zabandážovanými končetinami
 • Podložku lze použít na jakémkoli lůžku
 • Snadná manipulace

Chráněno patentem č. 308177Použití

Podložka se umístí přímo do lůžka a pro zajištění proti pohybu se k lůžku připevní dotažením fixačního pásu.
Cvičící jedinec leží na lůžku v poloze na zádech a paty při napnutých dolních končetinách má položeny na posuvných částech rehabilitační podložky. Pohyblivé desky umožňují procvičování dolních končetin horizontálním pohybem.
Během ohybu končetin v kyčelním kloubu a kolenním kloubu posouvá chodidla směrem k hýždím. Při následném narovnání v kyčelním kloubu a kolenním kloubu odtlačuje chodidla od hýždí.
Během těchto pohybů dochází k posilování svalstva dolních končetin (zejména jde o svaly stehenní a svaly lýtkové). Současně se procvičují svaly břišní a stabilizační svaly zad.
Desky se pohybují nezávisle na sobě, je možno je i zaaretovat a spojit k sobě a vykonávat tak cviky oběma nohama současně.

Desky mají svrchní stranu ze syntetického kaučuku, který zajišťuje neklouzavý povrch.

Metodika cvičení není nijak strukturalizovaná a postup i četnost (délka cvičení) obecně závisí vždy na konkrétním stavu cvičícího.

RELLA - Rehabilitační podložka - použití

rozměry

Rehabilitační podložku tvoří lehká hliníková konstrukce o rozměru 820x630x50 mm, na které jsou umístěny dvě desky o rozměru 250 x 258 mm.

Upínací pás je z polyesteru.

Katalogové číslo 021-01

Prospekty

RELLA(PDF)

Video

MANIPULACE