Produkty - Ella CS

Produkty

RELLA - Rehabilitační podložka

Ella

Osobní reference

FN HK začala používat novou rehabilitační podložku RELLA

Fakultní nemocnice Hradec Králové

"Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové se začala používat nová rehabilitační podložka RELLA, která pomáhá nemocným s koronavirovou infekcí znovu nabýt tělesnou kondici. Ztráta svalové síly a soběstačnosti je negativní důsledek pobytu na lůžku již po několika málo dnech. K tomu dochází zejména v době, kdy je velké množství nemocných a především seniorů upoutáno na lůžko a kapacity rehabilitačních pracovníků nepostačují na dostatečnou rehabilitační léčbu. Autorem myšlenky je prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., emeritní přednosta III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Rehabilitační podložka, kterou na základě licence vyrábí firma ELLA-CS, je určena k aktivnímu cvičení dolních končetin a svalů břicha a zad během pobytu na lůžku. Nyní je tato podložka používána v královehradecké fakultní nemocnici, ale zájem projevila i Thomayerova nemocnice a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, kde bude používána zejména na lůžkách, na nichž jsou umístěni COVID-19 pozitivní pacienti.
Podložka pomáhá udržet fyzickou kondici a předchází komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku, umožňuje pacientům samostatné cvičení bez asistence personálu a nutnosti odborného nastavení. Výhodou je, že podložku lze použít na jakémkoliv lůžku, je snadno přenositelná a má tichý chod."

Zdroj: Fakultní nemocnice Hradec Králové/Aktuality

Základní popis

Rehabilitační podložka RELLA je unikátní pomůcka určená k použití na lůžku pacienta k aktivnímu cvičení dolních končetin, břišních a zádových svalů za účelem udržení fyzické kondice a předcházení komplikacím z dlouhodobého pobytu na lůžku.
Umožňuje pacientovi samostatné cvičení bez stálé asistence personálu a nutnosti odborného nastavení.

Podložka je primárně určena do zdravotnických a rehabilitačních zařízení. Prodej je možný pouze na základě doporučení odborně způsobilé osoby.

Autor metody: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Indikace

Rehabilitační podložka je určena především pro:

 • Akutně hospitalizované geriatrické pacienty, u nichž je nutná rehabilitace.
 • Dospělé pacienty a adolescenty od 12 let, s minimální tělesnou výškou 120 cm, kteří jsou dlouhodoběji upoutaní na lůžko, a jejich zdravotní stav umožňuje toto cvičení.
 • Dlouhodobě ležící seniory, kteří posilují dolní polovinu těla a rehabilitují chůzi.
 • Nemocné, kteří prodělali akutní onemocnění a jsou rehabilitováni na lůžku.

Rehabilitační podložka zejména umožňuje:

 • cvičit dolní končetiny v co nejkratší době po prodělání kritického stavu
 • rozvoj svalové síly dolních končetin a svalů břicha a zad pacienta,
 • zlepšit cirkulaci krve v dolních končetinách během pobytu na lůžku,
 • zkrátit dobu pobytu na lůžku akutní nebo následné péče,
 • zlepšit kondici nemocného a umožnit pacientovi samostatnou aktivitu vedoucí k brzkému opuštění lůžka a zkrácení pobytu v nemocnici.

Vlastnosti / Benefity

RELLA - unikátní rehabilitační podložka může ulehčit náročnou práci rehabilitačních pracovníků a současně umožnit déle ležícím pacientům (JIP, ortopedie, chirurgie, ARO, interna, gerontologie, gynekologie, NLP, ...) jednoduché posilování a rehabilitaci vedoucí k rychlejší regeneraci, zkrácení doby upoutání na lůžku a obnovení a udržení fyzické kondice vedoucí k dřívějšímu uvolnění lůžka po kritickém stavu a rychlejšímu návratu k původní kvalitě života.

Mezi hlavní výhody této rehabilitační podložky patří:

 • Minimální dohled ošetřujícího personálu
 • Jednoduché procvičování svalstva dolních končetin, břicha a zad na lůžku
 • Variabilita cvičení a zátěže - je možné cvičit končetiny střídavě nebo obě zároveň
 • Zajištění posuvných desek pro bezpečnou manipulaci a přenášení podložky
 • Možnost cvičení se zabandážovanými končetinami
 • Podložku lze použít na jakémkoli lůžku
 • Snadná manipulace

Chráněno patentem č. 308177

Použití

Podložka se umístí přímo do lůžka pacienta a pro zajištění proti pohybu se k lůžku připevní dotažením fixačního pásu.
Nemocný jedinec leží na lůžku v poloze na zádech a paty při napnutých dolních končetinách má položeny na posuvných částech rehabilitační podložky. Pohyblivé desky umožňují procvičování dolních končetin horizontálním pohybem.
Během flexe končetin v kyčelním kloubu a kolenním kloubu posouvá chodidla kraniálně směrem k hýždím. Při následné extenzi v kyčelním kloubu a kolenním kloubu extenzi odtlačuje chodidla od hýždí.
Během těchto pohybů dochází k posilování svalstva dolních končetin (zejména jde o flexory kyčelního kloubu, svaly stehenní a svaly lýtkové). Současně se procvičují svaly břišní a stabilizační svaly zad.
Desky se pohybují nezávisle na sobě, je možno je i zaaretovat a spojit k sobě a vykonávat tak cviky oběma nohama současně.

Desky mají svrchní stranu ze syntetického kaučuku, který zajišťuje neklouzavý povrch.

Metodika cvičení není nijak strukturalizovaná a postup i četnost (délka cvičení) obecně závisí vždy na konkrétním stavu pacienta a rozhodnutí ošetřujícího lékaře, nebo rehabilitačního pracovníka.

RELLA - Rehabilitační podložka - použití

rozměry

Rehabilitační podložku tvoří lehká hliníková konstrukce o rozměru 820x630x50 mm, na které jsou umístěny dvě desky o rozměru 250 x 258 mm.

Upínací pás je z polyesteru.

Katalogové číslo 021-01

Prospekty

RELLA(PDF)

Video

MANIPULACE

Publikace

Pro více informací o publikacích navštivte naši sekci Vzdělávání