Informace pro pacienty - Flexella Plus PULL

Karta pacienta

Zde naleznete aktuální leták se základními informacemi pro pacienta s implantovaným stentem Flexella Plus PULL. Pro podrobnější informace kontaktujte implantujícího lékaře uvedeného na Vaší kartě pacienta nebo svého ošetřujícího lékaře.

Česká republika

Dánsko

Německo

Velká Británie a Severní Irsko

Francie

Španělsko

Itálie

Polsko

Portugalsko

Rusko

Albánie

Slovensko

Srbsko

Švédsko