Informace pro pacienty - Danis Seal

Karta pacienta

Zde naleznete aktuální leták se základními informacemi pro pacienta s implantovaným stentem Danis Seal. Pro podrobnější informace kontaktujte implantujícího lékaře uvedeného na Vaší kartě pacienta nebo svého ošetřujícího lékaře

Česká republika

Dánsko

Německo

Velká Británie a Severní Irsko

Francie

Španělsko

Itálie

Nizozemsko

Norsko

Portugalsko

Rusko

Albánie

Slovensko

Finsko

Švédsko

Turecko