Danis Stent zahrnutý v pokynech NICE

O NICE

Úkolem NICE je zlepšovat výsledky u lidí využívajících britský Národní zdravotní systém (NHS) a další služby veřejného zdraví a sociální péče. Zaměřuje se na

  • vypracování průkazně podložených pokynů a rad pro odborníky v oblasti zdravotnictví, veřejného zdraví a sociální péče;
  • vývoj standardů kvality a metrik výkonu pro ty, kdo poskytují a zadávají služby v oblasti zdraví, veřejného zdraví a sociální péče;
  • poskytování řady informačních služeb pro komisaře, odborníky a manažery v oblasti zdravotní a sociální péče.

Více informací o NICE.

NICE DOPORUČENÍ
   1    Důkazy podporují argumenty pro přijetí Danis stentu k léčbě akutního krvácení z jícnových varixů. Stent Danis zlepšuje krátkodobou kontrolu krvácení ve srovnání s balónkovou tamponádou a může být ponechán na místě déle, což poskytuje čas na stabilizaci.
2 Danis Stent by měl být zvažován u osoby starší 16 let s krvácením z jícnových varixů, která nereaguje na endoluminální léčbu a jejíž jícnových varixů je zvažována definitivní léčba. Danis stent by měl být také zvažován u lidí, u nichž není definitivní léčba vhodná a pokud je pravděpodobné, že jim bude nabídnuta paliativní péče.
3 Modelování nákladů ukazuje, že Danis stent je co do nákladů na léčbu úspornější ve srovnání s balónkovou tamponádou pro akutní krvácení z jícových varixů, která je zvažována jako definitivní léčba. Je to proto, že použití stentu Danis vede ke kratšímu pobytu na jednotce intenzivní péče. Aby došlo k úspoře nákladů, je třeba aby Danis stent umožnil snížit pobyt na jednotce intenzivní péče přibližně o 1 den nebo více ve srovnání s balónkovou tamponádou. Další informace najdete v přehledu dopadů prostředků NICE.
VÝSLEDKY MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ
Výsledek Hodnota Zjištění
Průměrná úspora na pacienta 2 423 GBP
(3 343 USD)
Hlavními faktory ovlivňujícími náklady u těchto scénářů byly riziko opětovného krvácení, náklady na zákrok a odhadovaná délka pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP).

„náklady na převod části lidí ze sekundární do terciární péče“ ... „měly malý vliv na výsledky“


Stent Danis šetří náklady a délka pobytu na JIP je hlavním faktorem nákladů.
Průměrné očekávané
zkrácení délky pobytu
 na JIP ve dnech
2,4 Komise poznamenala, že odhadovaný rozdíl v délce pobytu na JIP měl největší vliv na směr výsledků případu nákladů.

Kliničtí odborníci odhadli, že délka pobytu na JIP u skupiny se stentem Danis je 3,6 dne a 6 dní u skupiny s balónkovou tamponádou.

Poradenství v oblasti lékařských technologií
Publikováno: 31. března 2021
www.nice.org.uk/guidance/mtg57

Klikněte pro  více informací o Danis Stentu.